Vårt arbete


Musik, kulturupplevelser och syskonstödjare

Är tre exempel på alla värdefulla insatser som finansieras regelbundet och återkommande på sjukhuset tack vare insamlingen. På sjukhuset finns en egen musikstudio och ett program med kulturupplevelser. Stiftelsen medfinansierar två syskonstödjare som finns där för syskonen som lätt kan hamna vid sidan av när familjen drabbats av sjukdom. De blir värdefulla samtalspartners som har tid och möjlighet att göra roliga saker ihop med barn som behöver det.

Stunder som skapar nya krafter

Ett par gånger om året både på och utanför sjukhuset ordnar vi tillsammans med sponsorer och samarbetspartners olika aktiviteter för barnen och deras familjer. Som regel brukar vi sätta upp affischer runt om på sjukhuset där familjer i förväg kan anmäla sig för att delta. Stiftelsen skapar event i önskan att kunna ge patienter och deras familjer en paus från sin påfrestande sjukhusvardag, en paus som handlar om glädje, lek och där nya krafter skapas!

Vårdmiljöer ur barn- och ungdomars perspektiv

Med Insamlingsstiftelsens pengar, sjukhuspersonalens kunnande och inredningsbyråernas skicklighet har vi kunnat skapa inredning och vårdmiljöer som ger en mer harmonisk och positiv sjukhusvistelse. Roliga och stimulerande miljöer påverkar vårt tillfrisknande positivt. I en trivsam miljö kan man slappna av och spänningar och oro inför besöket minskar. När barnen får något annat att tänka på kan även behandlingarna bli betydligt lättare att genomföra.

Barnens speciella vänner

Sjukhusclownerna finns flera dagar i veckan på Drottning Silvias barnsjukhus. De skapar förtroende och sprider glädje och minnesvärda stunder och det mycket värdefulla arbete som clownerna utför är möjligt tack vare Insamlingsstiftelsen.

Ett möte kan vara fyllt av bus och skratt, men de är inte där enbart för att underhålla utan att också hitta livskraften och se det friska i varje barn. Skrattet blir en läkande bonus som gör att barnet slappnar av och kan frigöra endorfiner och lyckohormoner som i sin tur minskar smärtan och förbättrar både sömn och aptit. De blir också mer motståndskraftiga mot stress och infektioner.

Utöver sång och skratt har clownerna en viktig funktion som känsloventiler där allt som kan vara svårt att säga till de som står en nära kan få komma ut. Ett av barnen beskrev clownernas betydelse så här; “Till clownerna säger jag sådant som jag inte vågar säga till mamma och pappa. De blir så ledsna då” En familj kallade sjukhusclownerna ”ett ljus i mörka tider”.

Med hjälp av deras närvaro blir det många oväntade leenden varje dag. Insamlingsstiftelsen är huvudfinansiär för clownerna, som möter barn på Drottning Silvias barnsjukhus, på Sahlgrenskas lekterapi och på Regionhabiliteringen. Clownverksamheten sker i samarbete Clownkliniken.

Musiken ger kraft i Studio Silva

Musik kan påverka våra känslor och vår sinnesstämning. På Drottning Silvias barnsjukhus finns musikstudion och en musikpedagog som ger barn och ungdomar möjlighet att fly ”vardagen” på sjukhuset och fokusera på glädjen i att skapa musik.

Studion har funnits sedan 2006 och drivs idag helt i Insamlingsstiftelsens regi. Här möter barnen musikpedagogen Paul som hjälper dem med att både leka och skapa. Det behövs inga förkunskaper eller specifika intressen inom musik, utan alla är välkomna. Barn som vistas på sjukhuset under en längre tid har ofta svåra sjukdomar så som exempelvis medfödda hjärtfel eller immunbrist. Då kan det vara skönt att få en paus i denna lilla fristad. För patienter som inte har möjlighet att komma ner till musikstudion och lekterapin, kan Paul göra besök på avdelningen. Då tar han helt enkelt med sig det material och instrument som de har kommit överens om och så knackar han på hos dem istället. Möjligheterna är många! Någon kanske vill testa och se hur det känns att sjunga i en mikrofon eller kanske få chansen att spela trummor för första gången. Linnea 19 år, tidigare patient på barnsjukhuset, valde att spela in sin egen skiva.

Linnea berättar att hon skriver som bäst när hon är ledsen. Då kommer det ut. Hon berättar också att de tillfällen hon fick lov att komma till studion var de stora ljuspunkterna under en svår tid. Här kunde hon koppla bort resten av världen och bara fokusera på sin musik. Nu kommer det viktigaste av allt. Hon blir glad av att sjunga, och denna extra glädje vill stiftelsen kunna bidra med. Insamlingsstiftelsen arbetar med många olika områden när det kommer till patienternas läkande process, och musikstudion är en del av det.

Har alltid tid att lyssna

När ett barn blir sjukt hamnar omedvetet nästan allt fokus på det sjuka barnet i familjen, de andra barnen som är friska hamnar lite vid sidan av. Det är för dessa barn som syskonstödjarna finns.

De två syskonstödjarna Johan och Jennie träffar dagligen syskon till barn som behandlas för olika sjukdomar. Allvarliga diagnoser medför ofta långa behandlingstider och då hamnar lätt det friska barnet i skymundan. Syskonstödjarna har tid att se syskonen och sätta hen i centrum för en stund. Tillsammans kan de hitta på roliga saker både på och utanför sjukhuset.

Syskonen får möjlighet att prata om sin situation, sin oro för sin sjuka syster eller bror och kan med hjälp av syskonstödjarna få svar på sina frågor och bli mer delaktiga i vad som sker i den pågående behandlingen. Barnen får också möjlighet att komma i kontakt med andra syskon och få nya vänner. Syskonstödjarna kommer man i kontakt med via lekterapin. De finns till för alla familjer på sjukhuset oavsett avdelning eller sjukdom. Träffarna är ofta i Lekterapins lokaler, men ibland tar de med syskonen på olika aktiviteter utanför sjukhuset som exempelvis bio, cafébesök eller promenader.

Syskonträffar ordnas (normalt sett) varje vecka där syskon från olika avdelningar möts. Tid och plats för träffarna finns på anslagstavlorna runt om på sjukhuset. Det är Insamlingsstiftelsen som tillsammans med sjukhuset som står bakom finansieringen av syskonstödjarna. De är utbildade pedagoger med lång erfarenhet av barn och ungdomar. Du kan nå syskonstödjarna Johan och Jennie via syskonstodjare@vgregion.se.

En vän som läker

Sociala tjänstehundar har blivit allt vanligare inom vuxenvården. Deras närvaro har visat på flera positiva och läkande effekter hos både gamla och svårt sjuka. Därför finansierar Insamlingsstiftelsen terapihunden Hjördis som ett komplement till barnens medicinska behandling. Hjördis är en certifierad terapihund, en engelsk springer spaniel. Hon har redan vunnit mångas hjärtan på Drottning Silvias barnsjukhus.

Träffarna sker som regel utomhus i Lydias Trädgård och information kring tider sitter på anslagstavlor runt om på sjukhuset. Hjördis är alltid nybadad när hon kommer och det råder god hygien med handsprit före och efter besöken. Läs mer om Hjördis besök på vår Facebooksida. Terapihundar som Hjördis ingår gruppen sociala tjänstehundar. Det betyder att de arbetar mot tredje person med sin förare.

I Sverige har terapihundar blivit allt vanligare inom vuxenvården och de används bland annat på demensboenden, inom kriminalvården och i psykiatrin. De är inte lika vanliga inom barnvården, men tidigare erfarenheter och studier från andra länder har visat på goda effekter. De har till exempel visat sig att deras närvaro har lindrat stress och oro inom psykiatrin och inom den geriatriska vården. När patienterna umgicks med hunden ökade halterna av lugnande hormoner så som kortisol och oxytocin vilket fick till följd att de kände mindre smärta.

I studier inom palliativ vård vid livets slutskede har terapihundarna kunnat lindra känslan av ensamhet, skänka tröst, motivation och trygghet. Mot bakgrund av tidigare studier så kan barn och ungdomar som lider av depressioner, oro eller ångest vara hjälpta av en terapihund. Hjördis har spridit mycket glädje bland både patienter och personal och gör en stor insats för svårt sjuka barn.

Här kan du läsa mer om Hjördis och vad hennes besök betyder för barnen på sjukhuset.

Lek och underhållning som läker

Akuten och regionhabilitering har under 2020 fått beviljat inköp av VR-glasögon som används vid avledning vid smärtsamma procedurer och för att främja motoriken vid habilitering/ rehabilitering. Även inköp av Ipads har gjort till BIVA under covid-19 pandemin för att underlätta när endast en förälder tillåts närvara med barnet på sjukhuset.

Att ligga på sjukhus innebär mycket väntan och tiden går ofta väldigt sakta. För att underlätta för barnen och deras familjer har stiftelsen inriktat sig på teknik för lek och underhållning som en av sina satsningar. Idag finns ca 150 TV och DVD-apparater uppsatta på olika platser på sjukhuset som insamlingsstiftelsen finansierat. Även ett 60-tal datorer finns att låna på de olika avdelningarna. På lekterapin erbjuds också Ipads, X-box och Wii för utlån. Varannan fredag är det biomys i entrén via projektor.

Uppmuntrande små gåvor

Att få en liten uppmuntrande present efter en jobbig behandling på sjukhuset betyder mycket. Presenten blir ofta en symbol eller ett minne för tiden då barnet var sjuk och/ eller behövde vård. Vi förser 40 avdelningar och mottagningar med små gåvor 4 ggr/ år.

Tröstande nallar

Många avdelningar på barnsjukhuset har förutom mindre stickpresenter även gosedjur och nallar att dela ut till barnen. Ibland får vi nya gosedjur skänkta till oss från företag som IKEA men vi köper även in och designar egna.

Den lilla apan i bild får man exempelvis på operation medans man på urinvägsmottagningen där man undersöker barn som misstänkts vara utsatta för sexuella övergrepp har en större nalle.

Underlättar vid väntan

Vi finansierar 10 akvarium runt om på barnsjukhuset i väntrummen och på avdelningar. Akvarierna sprider lugn och ro med sina vackra undervattensmiljöer. Studier visar att ett akvarium till och med kan bidra till bättre medicinska resultat, som tex. lägre blodtryck och ökad aptit. Men det går inte att ta miste på nyttan och nöjet. På vissa avdelningar bland annat 323 där hjärtsjuka barn vårdas i samband med kirurgi använder man akvariet vid mobilisering av patienten och som motivator till att göra en liten utflykt i korridoren, något som kan betyda mycket när tiden i sängen på vårdrummet blir för lång.

I akvarierna kan man hitta följande fiskar:

Guppy – poecillia reticulata
Neontetra – parcheivodon innesi
Guldbarb – puntius semifasciolatus
Eldstjärt – epelzeorhynchos bicolor
Algätare - ansistrusmal
Pansarmal – corydoras
Dvärggurami – colisa lalia
Slöjdstjärt – carassius auratus
Platy – xiphophorus maculatus
Scalar – petrophyllum
Palettciklid – pelvicachromis pulcher
Tofsalgätare – siamensis crossochei-lus
Guldgurami – trichogader trichopter-us
Rosentetra – hyphessobrycon bentosi

Plats för vila och lek

Studier har visat att trädgårdens rum och naturens läkande krafter kan verka rehabiliterande. Den kan fungera rogivande, skapa stimulans eller vara en social mötesplats och en grön oas vid sidan om den ordinarie sjukhusmiljön. Insamlingsstiftelsen finansierar två läkande trädgårdar Inom Drottning Silvias barnsjukhus.

Den ena är lokaliserad vid Lekterapin (Lydias Trädgård) och den andra på korttidsavdelningen för BUP (Slottis). Syftet med läkande trädgårdar är att främja barnens tillfrisknande med hjälp av vår natur. För barn och ungdomar som har drabbats av svåra sjukdomar som till exempel  cancer och cystisk fibros, trauman såsom bilolyckor och brännskador eller psykisk ohälsa så som depression, ångest eller oro kan det vara skönt att kunna lämna den vanliga sjukhusmiljön ett tag och bara slå sig till för en stunds reflektion eller lek.

Lydias Trädgård är en plats för lek men också för vila. I denna lummiga innergård väntar Madicken-gunga och sköna liggstolar på sommaren med bra lekytor och leksaker för barnen. Trädgården används året runt och på vintern genomförs aktiviteten ”Nu tänder vi Lydias Vinterträdgård” tillsammans med Liseberg. Då tänds hela trädgården upp och detta sker varje år ett par veckor innan jul. Trädgården har fått sitt namn efter Lydia, som älskade att vara på Lekterapin. Det är många som har skänkt bidrag till hennes minne och trädgården utvecklas i samråd med hennes familj. Hjärtligt välkomna till denna underbara plats.

Hjälp att ta sig fram

Insamlingsstiftelsen finansierar inköp av olika typer av lekfordon till sjukhuset. En Race Runner (cykel vid funktionshinder) har bland annat köpts in till regionhabilitering dit barn och ungdomar med olika grader av funktionsnedsättning kommer för utredning och behandling. Bobby-cars och andra typer av lekbilar finns i vissa väntrum och på de allmänna ytorna. Även barnvagnar och sulkys finns till utlån vid vård på vissa avdelningar.

För att glömma bort det onda en stund

Insamlingsstiftelsen finansierar olika kulturella upplevelser på sjukhuset som teater, dans- och musikföreställningar. Det kan vara kreativa verkstäder, drop-in aktiviteter på avdelningarna eller föreställningar i allrummet och entrén. Dansronden, Longkalsong och Joxelina är några av dom mest återkommande underhållarna.

Dansronden är en dansföreställning för barn som vårdas på sjukhus. De dansande läkarna "dr Björk" och dr Kivi" dyker upp med sina stetoskop varhelst det passar. Dans "läkarna" är figurer som leker med läkarrollens attribut. Dansronden anpassar sig till utrymmet och rullar mellan sjukhussängar och droppställningar eller dansar fram i korridorerna på avdelningarna.

Longkalsong bjuder på glad musikföreställning med sång och lek.

Joxelina har barnasinnet i fokus och allt är möjligt, en underhållning med värme, energi, sång och trolleri.

I väntrum och på avdelningar

Insamlingsstiftelsen förser barnsjukhusets lekterapi och olika avdelningar med leksaker, pyssel, böcker och film. Ofta tar vi emot gåvor från olika företag utifrån önskelistor från sjukhuset. Allt som tas emot måste vara nytt och flera gånger i vecka så spritar personalen alla leksaker för att hämma spridning av bakterier och virus.

Lekslottet

Lekslottet i nya Barnsjukhusets/ TBS (tillbyggnad Barnsjukhuset) trädgård har köpts in och finansierats av insamlingsstiftelsen. Lekslottet kommer ifrån företaget Monstrum i Danmark som även tillverkar lekytorna på Liseberg.

Med glädje i sikte

Barngolfen har arrangerats årligen sedan 2006 och är vårt största insamlingsevent. Varje evenemang drar in mellan 1-2 miljoner kronor. Barngolfen är ett företagsevenemang där vi bjuder in våra partners att spela tillsammans med golfproffs och kändisar. Under dagen bjuds även barnen på sjukhuset in till roliga golflekar, spännande idolmöten och god mat.

Barnsjukhusets dag på Liseberg

Tack vare Insamlingsstiftelsens samarbete med Liseberg har vi möjlighet att bjuda in drygt 750 patienter som tillsammans med sina syskon och föräldrar får en heldag med gratis åk-pass i nordens största nöjespark. En av höjdpunkterna är idolmötena och autografsigneringen som sker på Polketten. Liseberg skänker också entrébiljetter och åkpass till barn inlagda på sjukhuset men som inte haft möjlighet att delta på Barnsjukhusets dag.

Barnsjukhusets dag på Volvo

Med jämna mellanrum arrangerar Insamlingsstiftelsen Barnsjukhusets dag på Volvo i Torslanda, då familjer får en härlig eftermiddag med olika aktiviteter. Man kan till exempel få se en uppvisning med professionella stuntmän och bilar som bara kör på två hjul eller en åktur med guide i det Blå Tåget? Den guidade turen tar besökaren med bakom kulisserna för att se själva tillverkningsprocessen i Volvo Cars anläggning. Det bästa av allt, för den som gillar spänning är kanske ändå en tur på testbanan tillsammans med racerförare från Volvos STCC-team. Förutom fartfyllda och pulshöjande aktiviteter blir det också korvgrillning och god fika där familjerna har möjlighet att träffas och lära känna varandra.

Kliniskt Träningscentrum ökar tryggheten

Ett särskilt rum för introduktion och utbildning av teknisk apparatur ska hjälpa såväl personal som föräldrar att på ett säkert sätt hantera den medicinska utrustningen.

Barnsjukhusets Kliniska TräningsCentrum (KTC) är det första i landet, som riktar sig direkt till barnsjukvård. Den snabba utvecklingen av nya metoder och teknisk apparatur kräver introduktion, kontinuerlig utbildning och uppdatering. Detta är viktigt för att barnen och familjerna skall få möta tryggheten i säkra medarbetare och gemensamma metoder överallt i vården. KTC skapar dessa förutsättningar. Här finns simulatordockor och audiovisuell utrustning för att träna och utvärdera enskilda insatser och samarbete i grupp både i akutsituationer och i träningsstationer för diverse mindre procedurer. I modern sjukvård tar föräldrar ett stort ansvar för vården av egna barn med olika sjukdomstillstånd, som kräver teknisk utrustning. De har också behov av träning och uppdatering, som KTC kan erbjuda. Om till exempel barnet har stomi kan föräldrarna behöva instruktioner till hur man byter påsar med mera som de kan lära sig genom att träna på dockorna innan de ska hjälpa sina barn. KTC kunde förverkligas tack vare en gåva från Stena AB avsedd att finansiera verksamheten under tre år. Detta är ett av flera exempel på att man med hjälp av externa medel kan fånga upp och stimulera ett nytänkande inom vården.

Stimulans för sinnena

Sinnesstimulering används inom vården bland annat för att öka välbefinnandet hos individen. Det är bra för alla, men särskilt för personer som av olika anledningar har svårare att uppfatta och urskilja sinnesintryck och därmed behöver kraftigare stimuli än andra. Idag finns fyra stycken sinnenas rum på Drottning Silvias barnsjukhus. Det första byggdes på lekterapin 2002. Det var också det allra första i sitt slag på sjukhus i Sverige. I detta unika rum finns stjärnhimmel, musikbädd, vattenpelare, ljusspel och fiberoptik. Här stimuleras sinnena i en lugn och rofylld miljö allt efter behov. Ett oroligt barn, kan komma till ro, ett barn med smärtor efter en operation kan lättare slappna av eller en familj i kris kan få en stund tillsammans ifrån sjukvårdssituationen.

Behandlingsrum och väntrum i djungeltema på barnakuten

Sedan 2010 har Insamlingsstiftelsen bidragit till att göra om behandlingsrum och väntrumsmiljöer på barnakuten vid Drottning Silvias barnsjukhus. Varje rum är baserat på en berättelse om ett djur och hur det hamnade på sjukhuset. Miljöerna är genomtänkta från golv till tak för att ge en distraktion från det onda och för att skapa en behagligare tillvaro för barnet.

Genom ljudstimulatorer kan man höra en hjord zebror komma galopperande på savannen eller en flock papegojor tjattra i trädtopparna. I akutens entré har vi köpt en interaktiv projektor som projicerar fiskar på golvet, en bra sysselsättning för patienterna som väntar. Den ger även personalen möjlighet att läsa av patienternas allmäntillstånd om de vill/ orkar leka och röra på sig.

Barn som drabbas av vinterkräksjuka eller magsjuka har fått ett eget väntrum och särskilda rum för inhalering som underlättar i vården har skapats. Insamlingen under Barngolfen har finansierat majoriteten av dessa rum. Bakom idé och koncept står inredningsbyrån BittraBritta. Tamro, som är en av stiftelsens största sponsorer har också särskilt bidragit.

Nya lekfulla behandlingsrum

Det nya Barnsjukhuset/ TBS (tillbyggnad Barnsjukhuset) som står klart 2021 kommer få 20 nya lekfulla behandlingsrum, tack vare ett glädjande samarbete mellan Insamlingsstiftelsen och hockeyklubben Frölunda Indians. Under 2020 drev Frölunda Indians en insamlingskampanj och överlämnade 400.000 kr till att skapa lekfulla och barnvänliga behandlingsrum på det nya Barnsjukhuset.

Hjärtmottagningen

Hjärtmottagningen har under 2020 fått medel till att göra om i tre mottagningsrum, Skogsrummet, Himmelsrummet och Pandarummet.
Rummen har fått fler och mer spännande ljuskällor i form av både vägglampor, taklampor med motiv, bubbelrör och bubbelväggar. Likaså fler detaljer som fångar intresse och ger möjlighet till samtal under undersökningen.

Nytt sällskapsrum i entrén

I november 2019 invigdes sällskapsrummet "Haj på daj" som är beläget i stora entrén bredvid det gamla skeppet.

Rummet är en plats dit familjerna kan gå och slappna av en stund, till undervattensljud och en storbildsskärm som visar fiskar från Oceanen. Hela rummet anspelar på havet, med blå undervattensväggar och växtlighet som klättrar ner från taket. Filmen på skärmen är inspelad på Universeum, från deras oceanakvarium.

Projektet är finansierat av Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barnsjukhus, med medel från välgörenhetstävlingen Barngolfen, som spelades i juni och inbringade 1,3 miljoner kronor.

Inbjudande väntrum

Diabetesmottagningen på Barnsjukhuset har under 2020 fått klart sitt väntrum som renoverats med medel ifrån insamlingsstiftelsen.

Trevligare rum

Neurologen har fått ett lekfullare väntrum och en skog i ett av behandlingsrummen. På neurologmottagningen undersöker man hjärnan, ryggmärgen, nerver och muskler för att ta reda på vilken behandling som behövs.

Röntgen i skärgårdstema

I juni 2015 invigdes de nya väntrumsmiljöerna på röntgenavdelningen. Denna sjukhusmiljö är numera fylld med maritima och nautiska detaljer. Här kan barnen spela spel på interaktiva skärmar, handla i fiskeboden, styra båtar, springa på bryggan eller bara luta sig tillbaka i sköna säten. Förvandlingen av väntrummen blev verklighet tack vare insamlade pengar från Barngolfen 2014. Bakom design och val av interiör står inredningsbyrån Bittra Britta.

Vila och harmoni på anorexi- och bulimiavdelningen

En stressfri vårdmiljö togs fram för att ge en lugn och trygg sinnesstämning. Patienten möts av en miljö som designats för att ge bästa möjliga förutsättningar till avkoppling och vila. Temat för rummen är mindfulness, en västerländsk meditations- och terapimetod med ursprung från öst som syftar till att leva ett liv i balans och medveten närvaro. Vilan är viktig för den som lider av oro och ångest. På avdelningen finns också idag två nya rum, ett dagrum som stod klart redan 2012 och ett väntrum som invigdes i april 2015. Bakom idé och koncept står inredningsbyrån BittraBritta som i samarbete med Insamlingsstiftelsen har tagit fram flera läkande rum på sjukhuset. Viktiga är också Tamro, som är en av stiftelsens största sponsorer. Nedan kan du se hur rummen ser ut idag.

Färg och form påverkar hur vi mår

I mars 2014 invigdes BUP Frölundas nya väntrum. Från att ha varit kalt och lite opersonligt har det nu blivit varmt, ombonat och mer trivsamt. Barn och ungdomar beskriver den nya miljön. ”Känslan i rummet är verkligen lugn och skön, det känns fräscht. En fantastisk förändring”. BUP Frölunda vänder sig till barn och ungdomar under 18 år med psykiska symptom och funktionsnedsättningar såsom depression, ångest, tvångsmässiga beteenden, ätstörningar och koncentrationssvårigheter. Akuta och mycket svåra psykiatriska tillstånd så som psykoser hänvisas till BUP-akuten. Tack vare en av Insamlingsstiftelsens största sponsorer Tamro har denna renovering varit möjlig. De har donerat 1,2 miljoner kronor till bland annat läkande rum. När sjukhuset upptäckte vilken positiv skillnad det blev i väntrummet så valde de att även putsa upp resten av avdelningen. Även fastighetsbolaget Diligentia har deltagit i renoveringsbolaget genom att fortsätta renoveringsarbetet även i trapphuset som leder upp till BUP.

Bakom design och val av interiör står inredningsbyrån Bittra Britta. Det nya golvet är sponsrat av Ehrenborg. Ett stort tack till alla inblandade och ett extra stort tack till Tamro som gjort denna positiva förvandling möjlig.

Foto: Lotta Lillek/Digitalstudion.

I väntrummet Gläntan finns det hopp

I väntrummet Gläntan på fysioterapin är temat naturen och bakom projektet står inredaren Christina Öinert Persson från New Rooms. Önskan har varit att skapa en hoppfull plats som kan förmedla en positiv känsla och fungera som en paus från det sjuka hos barnen. Med namnet Gläntan tänker vi oss ett fysiskt mellanrum i skogen som öppnar sig. Fysioterapin kan fungera precis som den ljusa glimten i vårdförloppet, säger Karin Drakenberg, fysioterapeut och ansvarig från sjukhusets planeringsgrupp.

En årstid för varje rum

På barnfysiologen möts du av våren redan i väntrummet. Här kan patienterna koppla av en stund bland gröna soffor och blommande fruktträd. Förutom väntrummet är det två behandlingsrum och en toalett som har renoverats under temat vår och sommar med invigning våren 2016.

Behandlingsrummet Vår på blomsterängen är grönt och fräscht. Här finns sittplatser för familjen och böcker för de små. Taket hamnar ofta i fokus för patientens blickar och därför har man arbetat med belysningen för att skapa en känsla av att solens strålar försöker leta sig in genom grenverket. Behandlingsrummet På stranden representerar sommaren. I detta rum möts besökaren av böljande sanddyner, vass och sköna vågor. Detaljer som fiskar och snäckor pryder väggarna och den gula färgen för tankarna till ett soligt paradis. Det här rummet är tänkt att även passa de äldre barnen och ungdomarna. De två årstiderna kompletterar behandlingsrummet Isviken med årstiden vinter som invigdes redan 2011. Det är arkitektbyrån White och tjejerna Mikaela Åström Forsgren, ljusdesigner och Johanna Augustsson, inredningsarkitekt som står bakom inredningskonceptet med hjälp av personalens input och idéer. De har tänkt på detaljerna för att förhöja känslan av att man befinner sig i en grön oas. Hela projektet har kunnat möjliggöras tack vare Insamlingsstiftelsens sponsorer Odd Fellowlogen, nr 10 Viktor Rydberg och Tamro.