Pengarna går till


Vad går pengarna till?

Barn som är sjuka kan ge upp hoppet och viljan att kämpa. Men om ett barn får uppmuntran och känner lycka kan underverk ske. Vi på insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus arbetar för att stärka barnens egna läkning och bidra till deras lycka. En lycka som många gånger kan vara avgörande för deras tillfrisknande. Denna glädje är lika viktig oavsett om du har drabbats av diabetes, cancer, cystisk fibros, hjärtfel eller en bilolycka, därför stöttar vi alla barn oavsett sjukdom.

Till höger kan du läsa mer om vad insamlade pengar går till.