Organisation


Organisation

För att på effektivast möjliga sätt nyttja sina resurser är stiftelsen organiserad på följande sätt:

Styrelsen

Stiftelsens styrelse fattar beslut om stiftelsens inriktning och vilka projekt som stiftelsen skall stödja. Här fattas även alla formella beslut kring stiftelsens arbete och organisation. Styrelsen består stadgeenligt av sju personer. Tre medlemmar skall erbjudas plats ex officio (två personer från styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU) samt områdeschefen för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus). Detta ger en övergripande koppling till sjukhuset, som är viktig för en effektiv användning av insamlade medel.

Stiftelsen revideras av auktoriserad revisor och står under tillsyn av Länsstyrelsen i Västra Götaland samt av Svensk Insamlingskontroll.

Styrelsen består av:
Richard Norling

Richard Norling

styrelsens ordförande

Henrik Ripa

Henrik Ripa

ledamot i styrelsen/Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse / ordförande

Cecilia Dahlman Eek

Cecilia Dahlman Eek

ledamot i styrelsen/Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse / vice ordförande

Eira Stokland

Eira Stokland

ledamot i styrelsen/Verksamhetschef Röntgen/Fysiologi samt administrativa enheter Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Ian Milsom

Ian Milsom

ledamot i styrelsen/ Områdeschef Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Per Lundahl

Per Lundahl

styrelsens sekreterare/Chef Stiftelser Väst och Stiftelser Syd

Anders Goliger

Anders Goliger

ledamot i styrelsen/Kommunikationsdirektör Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Projektteamet

Stiftelsen har byggts upp med små medel och ideella krafter har dominerat projektteamet. Sedan november 2006 har stiftelsen sammanlagt drivits med lite drygt en heltidstjänst. I dagsläget är det uppdelat på två personer som arbetar deltid. För vissa större arrangemang och projekt kan organisationen förstärkas, men främst med ideella insatser.