Vision och Mål

Vision och Mål

Ett mänskligare sjukhus med trivsel i världsklass!

• Ta tillvara det friska hos det sjuka barnet
• Skapa en stimulerande och kreativ helhetsmiljö
• Stödja utbildning, utveckling och forskning

Stiftelsen bidrar inte till den normala sjukhusvården

Stiftelsens verksamhet är beroende av sponsring från företag samt gåvor från privatpersoner, föreningar och organisationer