Organisation

Organisation

För att på effektivast möjliga sätt nyttja sina resurser är stiftelsen organiserad på följande sätt:

Styrelsen

Stiftelsens styrelse fattar beslut om stiftelsens inriktning och vilka projekt som stiftelsen skall stödja. Här fattas även alla formella beslut kring stiftelsens arbete och organisation. Styrelsen består stadgeenligt av sju personer. Tre medlemmar skall erbjudas plats ex officio (två personer från styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU) samt områdeschefen för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus). Detta ger en övergripande koppling till sjukhuset, som är viktig för en effektiv användning av insamlade medel.

Stiftelsen revideras av auktoriserad revisor och står under tillsyn av Länsstyrelsen i Västra Götaland samt av Svensk Insamlingskontroll.

Styrelsen består av

Christina Backman, Ordförande Eira Stokland, Verksamhetschef Röntgen och Fysiologi Ian Milsom
Christina Backman – Ordförande Eira Stokland – Verksamhetschef Röntgen/Fysiologi samt administrativa enheter Ian Milsom – Områdeschef Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Johnny Bröndt, SU.s styrelse Cecilia Dahlman Eek, SU.s styrelse Per Lundahl, Chef Stiftelser Väst och stiftelser Syd
Johnny Bröndt – SU:s styrelse Cecilia Dahlman Eek – SU:s styrelse Per Lundahl – Chef Stiftelser Väst och Stiftelser Syd

Advisory board

Stiftelsens arbete stöds aktivt av Advisory board, som består av personer från olika samhällssektorer med breda nätverk och stort engagemang. De är kreativa rådgivare för Stiftelsen och hjälper till att utveckla Stiftelsens arbete på olika sätt.

Medlemmar

Lasse Kronér madelene-olsson-eriksson hans-olov-olsson
Lars Åhrman Lars Kronér Madeleine
Olsson-Eriksson
Hans-Olov Olsson

Projektteamet

Stiftelsen har byggts upp med små medel och ideella krafter har dominerat projektteamet. Sedan nov 2006 har stiftelsen sammanlagt drivits med lite drygt en heltidstjänst. I dagsläget är det uppdelat på två personer som arbetar deltid. För vissa större arrangemang och projekt kan organisationen förstärkas men främst med ideella insatser.