Om Stiftelsen

Vad gör Insamlingsstiftelsen?

Främjar tillvaron och hälsa på Sveriges största barn- och ungdomssjukhus

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg är Sveriges största och ett av Europas största barn- och ungdomssjukhus. Varje år är det cirka 13.000 barn och ungdomar som “bor” på detta universitetssjukhus och cirka 130.000 barn och ungdomar gör ett ”sjukvårdande besök” här.

Sjukhuset servar hela landet med högspecialiserad vård, så det är här de svårast sjuka barnen vårdas. Det mesta av tiden, under vistelsen på sjukhuset, går till att vänta och denna väntan försöker Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus fylla med aktiviteter och miljöer som skapar glädje i tillvaron, något som gör att tiden går lite fortare. Stiftelsen bidrar och initierar tillsammans med sjukhusets ledning och personal insatser som enligt forskning främjar hälsa som t.ex. musik, kreativt skapande och fysisk rörelse.

Tar vid där landstingets pengar inte räcker till

Insamlingsstiftelsens pengar får inte användas till det som har med driften av sjukhuset att göra. Stiftelsens verksamhet finaniseras helt med bidrag, sponsring och donationer från företag och privatpersoner . Allmänhet, företag och andra bidragsgivare hjälper oss att samla in ca 8-10 miljoner kronor per år.

Och arbetar efter följande uppdrag

Det dagliga arbetet på stifelsen går ut på tre saker:

  • Samla in pengar
  • Göra aktiviteter för barnen
  • Projektleda och koordinera olika projekt som stiftelsen finansierar
  • Hålla kontakt och dialog med ett stort nätverk av samarbetspartner och sponsorer samt med personalen på sjukhuset

Insamlingsstiftelsen arrangerar även Sveriges största välgörenhetsgolf ”Barngolfen”, som samlade in nästan tre miljoner kronor 2016.

Stiftelsen har ett stort kontaktnät och skapar med hjälp av samarbetspartners även ett flertal aktiviteter för barnen på sjukhuset. Lisebergsdagen då 1800 barn och deras föräldrar får en heldag på Liseberg, Golfkalaset i samband med Barngolfen, Volvodagen, kändisbesök på sjukhuset, kulturprogrammet som förgyller vardagen på sjukhuset flera gånger i veckan.

Så här arbetar vi

Stiftelsen är en liten organisation med två stycken anställda på deltid. För att kunna göra så mycket som möjligt med små resurser har vi byggt ett starkt nätverk tillsammans med samarbetspartners som blivit en ovärderlig hjälp i de flesta sammanhang. Ett exempel är marknadsföring, där vi har förmånen att undkomma kostnader för bland annat kampanjer och annonser. Idag har vi ett stort antal olika företagsvänner som alla hjälper till och håller vår verksamhet flytande.

Våra insamlings och administrativa kostnader har de senaste åren legat på cirka 10%. För att få ha ett 90 konto får dessa kostnader max vara 25%. Detta har vi lyckats åstadkomma tack vare ett fantastiskt nätverk av engagerade företag mm som jobbar ”Probono” (gratis) för Insamlingsstiftelsen och utvecklar t.ex. annonskampanjer som sedan publiceras i olika medier som också ställer upp gratis.  Pengar som privatpersoner och företag skänker vill vi skall gå direkt till barnen på sjukhuset så att vi kan ge dem något annat att tänka på. I alla fall för en stund.​

– Glädje läker!