Om Stiftelsen

Vad gör Insamlingsstiftelsen?

Stiftelsen skänker glädje till över 130.000 barn varje år

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg är Sveriges största och ett av Europas största barn- och ungdomssjukhus. Varje år är det cirka 13.000 barn och ungdomar som “bor” på detta universitetssjukhus och cirka 130.000 barn och ungdomar gör ett ”sjukvårdande besök” här.

Sjukhuset servar hela landet med högspecialiserad vård, så det är här de svårast sjuka barnen vårdas. Det mesta av tiden, under vistelsen på sjukhuset, går till att vänta och denna väntan försöker Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus fylla med aktiviteter och miljöer som skapar glädje i tillvaron, något som gör att tiden går lite fortare.

Stiftelsen tar vid där landstingets pengar inte räcker till

De pengar vi betalar i skatt går till läkare sjuksköterskor mediciner, medicinsk apparatur och allt annat som har med driften av sjukhuset att göra. Det får Insamlingsstiftelsens pengar inte användas till.

Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg är en stiftelse som med insamlade medel från företag och allmänhet sprider glädje och skapar stunder där barnen slipper tänka på att de är sjuka, åtminstone för en liten stund, stunder som ger nya krafter, där glädjen och leken läker.

Tre uppdrag

Det dagliga arbetet på stifelsen går ut på tre saker:

  • Samla in pengar
  • Göra aktiviteter för barnen
  • Projektleda olika projekt som stiftelsen finansierar

Varje år bidrar allmänhet, företag och andra bidragsgivare till att Insamlingsstiftelsen samlar in ca 8 miljoner kronor per år. Förutom dessa medel arrangerar Insamlingsstiftelsen även Sveriges största välgörenhetsgolf ”Barngolfen”, som i år drog in nästan tre miljoner kronor.

Stiftelsen har ett stort kontaktnät och skapar med hjälp av samarbetspartners även ett flertal aktiviteter för barnen på sjukhuset. Lisebergsdagen då 1800 barn och deras föräldrar får en heldag på Liseberg, Golfkalaset i samband med Barngolfen, Volvodagen, kändisbesök på sjukhuset, kulturprogrammet som förgyller vardagen på sjukhuset flera gånger i veckan.

Såhär arbetar vi

Stiftelsen är en liten organisation med två stycken anställda. För att kunna skapa så mycket magi som möjligt har vi byggt ett starkt nätverk tillsammans med samarbetspartners som blivit en ovärdelig hjälp i de flesta sammanhang. Ett exempel är marknadsföring, där vi har förmånen att undkomma kostnader för bland annat kampanjer och annonser. Idag har vi minst 70 olika företagsvänner som alla hjälper till och håller vår verksamhet flytande.

Låga kostnader

Två personer arbetar på Insamlingsstiftelsen. Våra insamlings och administrativa kostnader har de senaste åren legat på cirka 10%. För att få ha ett 90 konto får dessa kostnader max vara 25%. Detta har vi lyckats åstadkomma tack vare ett fantastiskt nätverk av engagerade företag mm som jobbar ”Probono” (gratis) för Insamlingsstiftelsen och utvecklar t.ex. annonskampanjer som sedan publiceras i olika medier som också ställer upp gratis. Principen är att vi bara gör reklam om den är gratis för stiftelsen. Pengar som privatpersoner och företag skänker vill vi skall gå direkt till barnen på sjukhuset så att vi kan ge dem något annat att tänka på. I alla fall för en stund.​

– Glädje läker!