Julens Glädjespridare


Stort tack till Er företag som stöttat oss i jul!

Vi är så oerhört tacksamma för det stöd vi får. Speciellt i dessa tider som är märkliga och kämpiga för de flesta av oss på olika vis. Alla ställer om. Så gör vi med. Men barnen på sjukhuset slutar inte att bli sjuka och just nu är behovet extra stort av uppmuntran, saker och aktiviteter som får dem att glömma att de är sjuka, åtminstone för en stund. Vill vill rikta ett extra stort tack till de företag och organisationer med personal som bidragit med julgåvor som hjälper oss skapa glädje på barnsjukhuset.