Frölunda HC’s rumsprojekt


Frölunda HC’s rumsprojekt

I början av 2020 inledde Insamlingsstiftelsen ett samarbete ihop med Frölunda Hockeyklubb – ett samarbete som inbringade 400.000 SEK(!) och som möjliggjorde att stiftelsen kunde göra om hela 20 behandlingsrum på det nya barnsjukhuset. Kampanjen hette lämpligt nog ”Har du rum för en tjuga?” och innebar att man kunde runda upp en tjugolapp vid biljettköp.

Sedan våren 2021 står de nya behandlingsrummen klara, men pga pandemin är det först nu vi haft möjlighet att dokumentera rummen. Resultatet kan man se i bilderna nedan – totalt är det alltså 20 behandlingsrum som fått extra make-over tack vare Frölunda HC’s insatser – STORT tack för detta!

Behandlingsrum på avdelningen för barnkirurgi.
Behandlingsrum på avdelningen för barnkirurgi. Brännskade-SPA.
Behandlingsrum på avdelningen för barnmedicin